Djurens Chans
Org.nr: 802453-4037
Kontakt: webmaster@djurenschans.se

Integritetspolicy

Cookies

På djurenschans.se använder vi cookies för att få webbsidan att fungera bättre. Cookies är små filer som lagras i din webbläsare.

Läs mer om Cookies på Post och Telestyrelsens webbplats

Insamling av uppgifter på hemsidan

När du fyller i och skickar ett formulär via Djurens Chans webbsida – till exempel för att lämna en intresseanmälan om adoption, bli jourhem eller ansöka om att omplacera ett djur – så skickas dina uppgifter via mail till den person som är ansvarig för berört område. Inga uppgifter sparas i anslutning till webbsidan.
Insamling av uppgifter i anslutning till gåvor

Djurens Chans redovisar alla gåvor som kommer in till föreningen under fliken Gåvoredovisning på hemsidan. När du skänker pengar till Djurens Chans kan du själv välja att skriva med ett meddelande om vad det ska stå för avsändare. Om du inte uttryckligen skriver att du vill ha med ditt namn i redovisningen kommer vi inte att skriva ut det, utan använda enbart förnamn eller NN.

Sparande av uppgifter

När du fyller i och skickar ett formulär via Djurens Chans webbsida så skickas dina uppgifter via mail till den person som är ansvarig för berört område. Dessa uppgifter sparas för att vi ska kunna behandla din förfrågan och kontakta dig. En intresseanmälan som inte leder till adoption raderas efter 2 veckor och inga uppgifter sparas.

Om det däremot blir aktuellt med adoption, jourhem eller omplacering så kommer dina kontaktuppgifter att sparas för att kunna hålla kontak med dig tills ärendet är avslutat.

Om du adopterar ett djur av oss så sparas dina kontaktuppgifter hos ansvarig för katt respektive kanin i föreningen i dokumentationssyfte.

Som jourhem för Djurens Chans behöver vi spara namn och kontaktuppgifter i syfte att kommunicera med dig angående djuret/djuren som du kommer att vara jourhem för. I samråd med dig kan vi också lämna ut kontaktuppgifter till potentiella adoptörer som är intresserade av de/det djur som du är jourhem för.

Vilka tar del av mina uppgifter?

Vi på Djurens Chans kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. De som tar del av dina uppgifter är personer inom föreningen med ansvar över olika områden. I första hand är detta katt- och kaninansvarig i föreningen, samt eventuellt jourhem som har hand om det djur som du är intresserad av.

Dina rättigheter

Du kan närsomhelst kontakta oss för att få en kopia av de uppgifter som vi har sparat om dig. Du har rätt att få dessa uppgifter rättade eller uppdaterade. Du har också rätt att begära att vi ska radera dina uppgifter.

Har du invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss på webmaster@djurenschans.se. Tycker du att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du också kontakta Datainspektionen. Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här