Kontaktpersoner för katt

Kattansvarig Västra Götaland och Stockholm
Angelica
Ordförande/ Kontaktperson
Mail: angelica@djurenschans.se
Angelica är också ordförande och kan svara allmänt på frågor kring föreningen.

Stockholm

Ida, mail: ida@djurenschans.se
Ledamot
Ida är vår kontaktperson som utför intervjuerna på dom intresseanmälningar som kommer in.

Emilia, mail emilia@djurenschans.se
Vice ordförande
Katternas instagramansvarig
Emilia är kontaktperson endast till vissa katter, för allmänna frågor kontakta Angelica

Kaninansvarig

Örebro/Stockholm
Therese Bergman
Kontaktperson
Mail: therese@djurenschans.se

Endast akuta ärenden då Therese inte går att nå.
Johanna Rosenhed
Kontaktperson
Mail: johanna@djurenschans.se

Styrelsen:

Ordförande och kassör: Angelica
Vice ordförande: Emilia
Sekreterare: Åsa
Ledamot: Cenedra, Rolf, Matilda, Ida