Gumman

Gumman

Stad: Stockholm

Ålder: 1-3 år

Kön: Hona

Kastrerad: Ja

Vaccinerad: Ja

Id-märkt: Chipmärkt

Försäkrad: Ja  

Rumsren: Ja

Hund: Nej

Gumman kan vara ensamkatt

Bakgrund: Hemlös 

Personlighet:

När Gumman kom in var hon en av våra allra skyggaste. Hon satt gömd länge länge. Det går sakta framåt, ett litet steg i taget.

I skrivande vågar hon röra sig ganska fritt och avslappnat i jourhemmet men sticker och gömmer sig vid för mycket liv och rörelse.


Leklusten finns, men hon vågar  inte riktigt. Man kan leka med vippor och spön lite försiktigt. Laserpekare finns det också ett visst intresse för.

Myntakuddar är något man behöver ha hemma, såna gillar hon. 

I jourhemmet finns andra katter men Gummans relation till dem är lite oklar. Hon gör vissa inviter till att leka med den yngsta, men i övrigt är hon rätt obrydd.


Framtida hem:

Gumman är katten för dig som vill ha ett projekt. En katt att verkligen jobba med. Vad belöningen består i är omöjlig att förutsäga. Blir hon en knäkatt eller en katt som nöjer sig med att vara trygg i ditt sällskap på avstånd? Hon avslöjar inget om sina planer men det är en god idé att inte hysa alltför stora förhoppningar om att hon ska förvandlas till en social kelgris.

Gumman kommer därför inte att passa i ett hem med mycket bök och stök. Hon kommer inte att adopteras ut till en barnfamilj eller en inom snar framtid blivande barnfamilj. Det är hon alltför stresskänslig för.

Vi kommer att leta efter ett hem med lugn och harmoni i sig. Ett hem där saker och situationer inte förändras för ofta och för snabb. Hon behöver lugn och lång tid.

Med tiden kommer Gumman vilja aktiveras så att ta sig tid till det är viktigt.

Gumman kan placeras som ensamkatt. Finns andra djur i hemmet kan saken diskuteras men hon ska inte dela hem med en dominant katt.

Inne/ Ute katt: Inne

Adoptionskostnad: 1800 kr

Kontaktperson: Emilia- emilia@djurenschans.se