Att adoptera katt

Om Adoption

Här följer lite att tänka på innan du adopterar

 

De allra flesta frågar oss om exakt hur en adoption hos oss går till, vi har några rutiner vi följer men varje katt är en individ och förtjänar att vi ser till just den enkildes behov och därför kan rutinerna ändras eller bytas ut, vi gör alla adoptioner individuellt.

Men här finns lite som vi alltid gör:

 • Du måste fylla i en intresseanmälan, ju tydligare du är i den desto snabbare kan vi gå vidare till nästa steg
 • Du kommer få mailsvar från oss med lite förfrågningar, vi ber dig om bilder eller film från ditt hem.
  Om vi går vidare med din intresseanmälan så:
 • Du får kontakt med någon av våra kontaktpersoner per telefon för ett samtal
  Om vi går vidare i adoptionsprocessen så:
 • Du får kontakt med jourhemmet där katten är för att boka in besök med katten
 • Efter besöket återkopplar du med din kontaktperson om hur besöket kändes och om du vill gå vidare i processen, jourhemmet återkopplar med kontaktpersonen om hen tycker att katten ska gå vidare med denna adoptionsprocess
 • Du får nu svar från kontaktpersonen om du får boka katten och i så fall hur du betalar in bokningsavgiften
 • Du ska sen boka in besök nr 2 med katten, detta är ett förberedande inför flytten, så nu kan transportbur lämnas till jourhemmet, ni kommer tillsammans gå igenom hur flytten ska gå till för att katten ska må så bra som möjligt. Prata om foder, vilken sand och låda mm. Ni bokar också ett flyttdatum
 • Innan flytten ska hela adoptions summan vara inbetald.
 • Vi förbehåller oss rätten att göra hembesök.


För kattens bästa har vi storlekskrav på bostaden:

 • Katt under 5 år placeras ej i bostad under 35kvm
 • Katt under 2 år placeras ej i bostad under 45 kvm
 • Kattungar placeras ej i bostad under 50 kvm


Katter på Java Whiskers!

Katter på Java Whiskers är inte mycket annorlunda i rutiner vid adoption men lite kan det skilja, en stor skillnad är att inget flyttdatum kan ges förrän vi vet att vi har en annan katt som kan flytta in i den adopterades ställe. Katterna bor i minst 6 veckor på cafeet. Vi ber er att förbereda er genom att ha varit på Java Whiskers och träffat katten i fråga (eller alla katterna egentligen), sen när ni anmäler ert intresse på katten så vet ni redan lite om kattens beteende och behov.

 

Transportburar!

Transportbur, nu pratar vi om något viktigt för vi tillåter inte att ni väljer vilken transportbur/väska som helst.

Helt uteslutet är tygväskor. Anledningen är att de går upp för lätt.

Vi ser helst att ni använder er av någon av dessa varianter: (köp alltid till spännband så vi kan säkra buren)

Märkena här heter Atlas, Skudo och Cayman

 

 

Sjukdomar som kan drabba en katt:

Kattsnuva

Kattsnuva är en virussjukdom med symptom ungefär som en svår förkylning. Kattsnuva kan vara farligt för kattungar men vuxna katter klarar oftast tillfrisknandet bra. Ibland kan kattsnuva bli kronisk med rinnande ögon som följd.

Katten kan också få problem med rinnande ögon och nos. I ett första skede är flödet genomskinligt, men skulle katten bli sämre blir det missfärgat åt det gul-gröna hållet.

Rinnande nos och ögon

Svullna slemhinnor och tilltagande flöde från ögon och nos är ett tecken på att infektionen pågår. Den kan också få sår på hornhinnan som gör ont. Då kisar katten med ögonen och går undan.

Du bör kontakta veterinären om katten inte äter eller har feber, om kattens sekret blir tjockflytande eller om den visar tecken på att bli sämre.

”Första hjälpen” kan du ge hemma genom att torka ögon och nos försiktigt med näsdroppar för små barn eller fysiologisk koksaltlösning från apoteket. 

När du behandlar kattsnuva ge ALDRIG katten medicin avsedd för människor – den kan vara dödlig för katten.

 • Källa Agria

 

Viktigt att tänka på när katten kommit hem

 

 • När man adopterar en katt från oss så kommer det mycket information och vi förstår att det kan vara mycket att ta in och komma ihåg när lyckan är på topp av en ny familjemedlem.
 • Så vi har skrivit ihop lite av vad som kan hända vid en flytt för en katt:
 • En katt kan bli enormt otrygg vid flytt och oavsett hur go den kan ha varit hos jourhemmet så är en flytt en enorm förändring. Räkna med minst två veckor innan katten börjar känna sig hemma, sen kan det ta både kortare och längre tid beroende på katten och bakgrunden den har.
 • Katten känner sig inte hemma och är inte bekant med den nya miljön, en del katter jamar otroligt mycket den första tiden, dels kanske den bodde med kompisar i jourhemmet eller familj/mamma osv och katten undrar vart dom är. Då är jamande vanligt, katten utrycker oro.
 • Vi meddelar alltid om katten är rumsren eller inte, tyvärr innebär det inte någon garanti, en otrygg katt kan kissa eller bajsa på fel ställe och med tama katter är det enkelt att gång på gång visa lådan men en skyggis kan det vara svårare med då man inte kan lyfta dom i början.
 • Vårt allra viktigaste råd att ge är: Låt katten vara i ett rum första tiden, då har den nära till kattlådan, mat vatten och mindre ytor att lära känna åt gången. Vilket rum ni väljer är inte av vikt, vi har sett allt från badrum, sovrum, kök osv det handlar om att låta katten bekanta sig måttligt så den inte springer runt av oro. Skygga katters naturliga instinkt är att gömma sig, och råkar det bli väldigt långt från en låda så är det inte säkert att katten hinner till lådan.
 • Fönster, balkong och dörrar: HÅLL STÄNGT!!
 • Katter tar sig ut om dom vill, oavsett hur liten springa ni har eller hur säkert fönstret är haspat.

Kattpest

Kattpest orsakas av ett virus, parvovirus, som infekterar kattens mage och tarm. Virus sprids med avföringen från en smittad individ under ca två veckor. Smittan sprids redan innan katten får symtom.

Kattpest är en mycket allvarlig infektion som kan vara livshotande framför allt för unga individer. Alla katter vaccineras dessvärre inte mot kattpest varför smittan inte är helt ovanlig. Vaccinet skyddar bra mot parvosmitta/kattpest.

Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera år i miljön. Det är därför viktigt att även vaccinera innekatter då ägaren potentiellt kan ta med sig virus hem på sina kläder och skor.

Symtom

Infektion med parvovirus ger ofta hög feber, kraftigt nedsatt allmäntillstånd, intensiva kräkningar och blodigadiarréer samt buksmärta. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt, ibland bara några timmar efter första symtom. Diarréerna kan orsaka kraftig vätskeförlust.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av avföringsprov där man detekterar virus. Det är ett snabbtest som ofta kan utföras direkt på djursjukhuset/djurkliniken. Det kan ibland behövas upprepade provtagningar för att påvisa virus.

Behandling

Behandling av en parvovirusinfektion/kattpest är understödjande med dropp.
Vid en misstänkt parvosmitta är det mycket viktigt att upprätthålla rätt hygienrutiner för att minimera smittorisken. Katten får inte vistas bland andra katter och får inte gå ut.

 • Källa Anicura

Coronavirus och FIP

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Viruset delas ofta in i två former: en tarmform (enterisk form) och en FIP-form. Symtomen beror på vilken form av sjukdomen som katten har drabbats av.

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Viruset delas ofta in i två former: en tarmform (enterisk form) och en FIP-form.

Tarmformen av coronavirus är den smittsamma formen av kattens coronavirus. Hos framförallt unga kattungar kan virusinfektionen orsaka diarré, men denna brukar snabb gå över av sig självt och hos de allra flesta infekterade katter orsakar virusinfektionen aldrig några symtom på sjukdom.

I en del fall sker dock en förändring av coronaviruset så att det utvecklas till en FIP-form. Det är denna FIP-form av coronavirus som orsakar den obotliga, dödliga sjukdomen FIP hos katt. Förändringen av virus sker efter det att en katt infekterats med den smittsamma tarmformen av coronavirus, och FIP-formen av coronavirus anses inte vara smittsamt. En katt med FIP skall alltså inte kunna smitta andra katter med just FIP. 

Smittvägar

Som nämnts ovan har FIP-formen av virus inte visats vara smittsam, det vill säga en katt med FIP skall inte kunna smitta andra katter med FIP-virus. Katter med FIP kan dock sprida coronavirus i tarmform, precis som de katter i gruppen som inte visar symtom på sjukdom.

Tarmformen av coronavirus är mycket smittsam. Katter smittas framförallt via infekterad avföring. Kattlådor är därför en mycket viktig smitthärd. Viruset kan överleva i dåligt rengjord omgivning i upp till sex veckor. Coronavirus är känsligt för vanliga rengöringsmedel, det vill säga det behövs inte några ovanliga, speciella desinfektionsmedel när man rengör miljön för att få bort just detta virus.

Smittan sprids oftast snabbt i en kattgrupp som lever inomhus. En del katter är kroniska utsöndrare, de sprider virus under lång tid (i upp till flera år) men de flesta katter blir fria från virus inom några månader. Katter som gjort sig av med virus kan snabbt bli infekterade igen.

Genom att katter i en grupp kan återinfekteras av varandra om och om igen kan coronavirus-smitta kvarstå i en kattgrupp i många år. Eftersom katterna oftast inte visar några symtom på sjukdom till följd av virusinfektionen är man som kattägare ofta inte medveten om att smittan finns i gruppen.

Om någon eller några av katterna utvecklar FIP vet man däremot att de smittats av coronavirus. Man kan också låta undersöka kattgruppen för att se om man har coronavirus i sin besättning.

Kattens coronavirus infekterar just katter, människor eller till exempel hundar smittas inte med detta virus.

Sjukdomsbild vid FIP

FIP, eller felin infektiös peritonit, är en obotlig sjukdom med dödlig utgång. Det är framförallt unga katter som drabbas, hälften av dem som utvecklar FIP är under två år. I kattgrupper kan under en kort tid många katter förloras till följd av sjukdomen.

FIP kan indelas i två sjukdomsformer: torr form och våt form. Vid så kallad torrform av FIP utvecklas sjukdomssymtomen vanligen under en längre tid (veckor - månader). Vilka symtom katten visar beror på vilka organ som är skadade. Förändringar ses ofta i ögon, hjärna, tarm, njurar och lever. Ofta ses avmagring och katten blir allt tröttare. Febertoppar är inte ovanligt. 

Vid våt form av FIP läcker vätska ut i kroppshålor som buk- och brösthåla. Ofta blir katten bukig av vätskan. Om det finns rikligt med vätska i brösthålan får katten svårt att andas. Sjukdomsförloppet är snabbt och katten avlider vanligen inom några dagar eller veckor från det att de första symtomen på våt FIP ses.  

Hos de katter som i första hand visar symtom på torr form av FIP utvecklas ofta till slut även våt form av FIP, och en blandning av symtom på både torr och våt FIP är vanligt.

Faktorer som påverkar risken för utveckling av FIP

Ett flertal faktorer påverkar risken för att den enskilda katten utvecklar FIP:

 • Ålder. Hos yngre katter förändras tarmformen av coronavirus lättare till FIP-form. FIP ses därför oftare hos unga katter än hos äldre.
 • Smittryck, antal katter i besättningen. FIP ses mycket oftare hos katter från hushåll med många katter. Katter som lever i en grupp där mycket coronavirus finns, där smittrycket är högt, har visats löpa en ökad risk för att utveckla FIP. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck. Utekatter gräver också ned sin avföring, vilket minskar smittrycket ytterligare.
 • Ärftliga faktorer. Katter kan ärva en ökad känslighet från sina föräldrar, en ökad risk för att utveckla FIP. 

Diagnostik

Katter med FIP kan visa en rad olika symtom och det är ofta svårt att ställa diagnosen FIP hos levande katt, särskilt i tidigt stadium av sjukdomen. En sannolikhetsdiagnos kan ställas med hjälp av kattens symtom och utökade undersökningar som till exempel blodprover.  

Om katten har våt form av FIP kan specifika undersökningar göras av vätska från till exempel bukhålan. Bland annat kan man med hjälp av en så kallad PCR-teknik söka efter coronavirus i vätskan.  

I blodprover kan man leta efter antikroppar mot kattens coronavirus. Om man hittar antikroppar vet man att katten är, eller har varit, infekterad med coronavirus. Det går dock inte att säga om det rör sig om tarmformen av coronavirus eller om virus har förändrats till FIP-formen. Man kan alltså inte med hjälp av blodprov få veta om katten kommer att utveckla FIP eller inte. 

Fastställande av diagnosen FIP sker som regel genom en obduktion.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt eller din kattbesättning. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.